Podrobnosti záznamu

Název
    Výskum podzemných vod Slovenska a jeho ďalšie zameranie
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Hanzel, Kamil Vrana, Michal Zakovič
Další názvy
    Research of groundwaters in Slovakia and its furter direction
Autor
    Hanzel, Vladimír
    Vrana, Kamil
    Zakovič, Michal
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 12
Strany
    s. 253-256
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    hydrogeologie regionální
    kontaminace vod
    mapa hydrogeologická
    ochrana podzemní vody
    prameny podzemní vody
    Západní Karpaty
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    ďalšie
    Podzemných
    Slovenska
    Vod
    Výskum
    Zameranie
Abstrakt (česky)
   V letech 1981-1990 řešili pracovníci Geologického ústavu Dionýza Štúra tři státní úkoly, týkající se výzkumu podzemních vod,-a sice Hydrogeologický výzkum vybraných oblastí Slovenska, Hydrogeologie Slovenska - zdroje podzemních vod, jejich využití a ochrana a Geologický výzkum jodo-bromových vod ve vybraných oblastech Slovenska. Na jejich základě byly stanoveny nové prognózní zdroje v deficitních oblastech. Úkolem hydrogeologického výzkumu v příštích letech je ukončení prací v deficitních oblastech, výzkum minerálních vod ve Spišsko-šarišské oblasti, rozvoj metodiky určování hydraulických parametrů hornin a sestavení regionálních hydrogeologických map v měřítku 1 : 50 000 v rámci sledování geofaktorů životního prostředí
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012