Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve
Údaj o odpovědnosti
    Vlastimil Macůrek, Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Lukáš Anděl, Marcela Šafářová
Další názvy
    Anfall und Verteilung von Teeren in der Braunkohle im nordböhmischen Braunkohlebecken
    Tar occurrence and distribution in brown coal from North-western Brown Coal Basin
Autor
    Anděl, Lukáš
    Kusý, Jaroslav
    Macůrek, Vlastimil
    Šafářová, Marcela
    Valeš, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Svazek/č.
    Č. 2
Strany
    s. 15-23
Rok
    2010
Poznámky
    1 obr., 10 diagr., 6 tab.
    Anglické, německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Klasifikační znak
    55(1)
    550.4
    553.9
Skupina konspektu
    550
    553
    66
Předmětová skupina
    geochemie organická
    kontrola geochemická
    severočeská pánev
    standardizace
    technologie
    uhlí hnědé
    uhlovodíky
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    Čechy severozápadní (Česko)
    Severočeská hnědouhelná pánev (Česko)
Klíčové slovo
    Dehtů
    Hnědém
    Hnědouhelné
    Pánve
    Rozložení
    Severočeské
    Uhlí
    Výskyt
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    9. 9. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012