Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt impregnačnej Au mineralizácie v západnom okraji Kremnického rudného rajónu
Údaj o odpovědnosti
    Juraj Knésl, Alžbeta Knéslová
Další názvy
    An occurrence of the Au-mineralization near the western border of the Kremnica ore district
Autor
    Knésl, Juraj
    Knéslová, Alžbeta
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 26-27
Předmětová skupina
    alterace
    dolomit
    litogeochemie
    ložisko impregnační
    rudy Au
    středoslovenské neovulkanity
    trias
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Kremnica
Klíčové slovo
    Au
    Impregnačnej
    Kremnického
    Mineralizácie
    Okraji
    Rajónu
    Rudného
    Výskyt
    Západnom
Abstrakt (česky)
   V úvodu příslěvku jsou diskutované faktory lokalizace a prospekční kritéria impregnační Au-mineralizace v sedimentárních souvrstvích (typ Carlin). Tento typ mineralizace byl poprvé na území SR zjištěn v z. okrajové části Kremnických vrchů. V triasových dolomitech chočské jednotky byly zjištěny zóny sekundárních kvarcitů a dalších alterací, s obsahy Au 0,4-0,8 g/t.Okolní geochemické pole je charakteristické zvýšenými obsahy Hg, As, Sb, Ba, Ag a Tl, což je pro zrudnění typu Carlin charakteristické. Tento typ Au-mineralizace je v počáteční fázi prospekce, hodnotí se jako vysoce perspektivní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012