Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitech a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Pulec
Další názvy
    Occurrence of crystalline graphite in paragneisses, granitoids, pegmatites and aplites of the crystalline complex of the West Carpathians
Autor
    Pulec, Miroslav
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 1
Strany
    s. 53-57
Rok
    1989
Poznámky
    1 obr., 2 foto, 2 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    hlubinné horniny s křemenem
    horniny vzniklé regionální metamorfózou jílovitých a chemicky příbuzných hornin
    jaderná pohoří
    metamorfní pochody
    prvky, slitiny
    žilné horniny s křemenem
Klíčové slovo
    Aplitoch
    Grafitu
    Granitoidoch
    Karpát
    Kryštalického
    Kryštalinika
    Pararulách
    Pegmatitech
    Výskyt
    Západných
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012