Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny
Další názvy
    Occurrence of REE minerals in hydrothermal veins on Drahany Upland
Autor
    Krmíček, Lukáš
    Krmíčková, Michaela
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. XII, č. 1
Strany
    5
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Drahany Upland
    hydrothermal veins
    rhabdophane-(Ce)
    synchysite-(Ce)
Klíčové slovo
    Drahanské
    Hydrotermálních
    Minerálů
    Vrchoviny
    Výskyt
    Vzácných
    Zemin
    žilách
Abstrakt (česky)
   Během studia mineralizace hydrotermálních žil pomocí elektronové mikrosondy, byly nalezeny dva minerály vzácných zemin. Synchyzit-(Ce) se vyskytuje v kalcitových žilách se sfaleritem v lomu v Lulči, rabdofán-(Ce) je v křemenných žilách s chloritem a hydrotermálním K-živcem v lomu Rozstání-Baldovci.
Abstrakt (anglicky)
   During the microprobe study of hydrothermal veins from Drahany Upland, two REE minerals were identified. Synchysite-(Ce) occurs in calcite veins with sphalerite from Luleč quarry; rhabdophane-(Ce) in quartz-chlorine veins with K-feldspar at Rozstání-Baldovec quarry.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012