Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Punčochář
Autor
    Punčochář, Pavel, 1944-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Vodní hospodářství
Svazek/č.
    Roč. 53, č. 11
Strany
    s. 295
Rok
    2003
Poznámky
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Klasifikační znak
    504.05
    556
Skupina konspektu
    504
Předmětová skupina
    materiál suspendovaný
    perzistentní organické polutanty
    Pisces
    polychlorované bifenyly
    povodeň
    sedimenty dna
    znečištění
Geografické jméno
    Česko
    Labe (Česko a Německo)
    Německo
Klíčové slovo
    2002
    Ekosystému
    Extrémní
    Informace
    Labe
    Literatury
    Organických
    Po
    Povodni
    Roce
    škodlivin
    Výskyt
    Zahraniční
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    20. 10. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012