Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt ostnokožců v lomu "Kosov" u Berouna (silur: wenlock-ludlow) (12-41 Beroun)
Údaj o odpovědnosti
    Rudolf J. Prokop
Další názvy
    Occurrence of echinoderms in the Quarry "Kosov" near Beroun (Silurian: Wenlock-Ludlow). Barrandian, Czech Republic
Autor
    Prokop, Rudolf J.
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 46-48
Rok
    2001
Poznámky
    1 fot., 1 tab., 4 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    Barrandien
    Crinoidea
    Echinodermata
    Echinoidea
    geologie regionální
    ludlow
    mapa geologická
    paleoekologie
    pražská pánev
    silur
    taxonomie
    wenlock
Geografické jméno
    Beroun-Kosov
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    12-41
    Beroun
    Berouna
    Kosov
    Lomu
    Ostnokožců
    Silur
    Výskyt
    Wenlock-ludlow
Abstrakt (anglicky)
   The research of the Silurian sequence (Wenlock-Ludlow) exposed in the Kosov Quarry near Beroun carried out during the last three years has resulted in agreat deal of new data about the occurrence and stratigraphical distribution of echinoderms (particularly crinoids) in this locality. Four horizons containing skeletal ossicles of echinoderms have been ascertained in the open sections of the quarry; the most important one is represented by grey, micritic limestones of upper Ludfordian age with the representative trilobite Ananaspis fecunda. In these limestones among others, crinoids of the genus Lampterocrinus, know till present only from the Middle Silurian, Niagaran from Tenessee, USA, were found. The table shows all echinoderm taxa that have been described, ascertained or verified in the Silurian sequence of the Kosov Quarry. The newly discovery taxa are marked by an asterisk
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012