Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sejkora, Jiří Litochleb a Ctibor Süsser
Další názvy
    The occurrence of parkerite at the uranium ore district Horní Slavkov (Czech Republic)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Süsser, Ctibor
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 1
Strany
    4
    s. 29-32
Rok
    2009
Poznámky
    6 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    553.3/.4
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    bizmut
    bizmutinit
    data elektronové mikroanalýzy
    důl opuštěný
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    parkerit
    prvky ryzí
    rudy U
    sběratelství
    složení chemické
    sulfosoli
Výraz tezauru
    chemical composition
    Czech Republic
    native bismuth
    parkerite
    uranium ore district Horní Slavkov
Geografické jméno
    Čechy západní (Česko)
    Horní Slavkov (Sokolov, Sokolov)
Klíčové slovo
    Česká
    Horní
    Parkeritu
    Republika
    Revíru
    Rudním
    Slavkov
    Uranovém
    Výskyt
Abstrakt (česky)
   Vzácný sulfid niklu a bismutu, parkerit, byl nalezen na haldě dolu 11 v uranovém rudním revíru Horní Slavkov, Slavkovský les (Česká republika). Vytváří nepravidelné agregáty o velikosti do 100 mikronů v asociaci s bismutinitem intenzívně zatlačující starší agregáty ryzího bismutu. Vznik parkeritu je předpokládán jako produkt interakce pozdně hydrotermálních roztoků (s obsahem S a Ni) se staršími pevnými agregáty ryzího bismutu.
Abstrakt (anglicky)
   The rare nickel and bismuth sulphide, parkerite, has been found at mine dump of mine No. 11, the uranium ore district Horní Slavkov, Slavkovský les Mountains (Czech Republic). It forms irregular aggregates up to 100 microns in association with bismuthinite intensive replaced older aggregates of native bismuth. The origin of parkerite is assumed as product of interaction of late hydrothermal solutions (containing S and Ni) with older solid aggregates of native bismuth.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    Národní muzeum Praha
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    NM
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    22. 3. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012