Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyt vzácného Ag-Hg sulfidu - imiteritu - v materiálu z haldy dolu Lill (černojamské ložisko), Březohorský rudní revír, Česká republika
Údaj o odpovědnosti
    Jakub Plášil, Jiří Sejkora, Jiří Litochleb a Pavel Škácha
Další názvy
    The occurrence of rare Ag-Hg sulfide - imiterite - in dump material of the Lill mine (černojamské deposit), the Březové Hory base metal ore district, Příbram (Czech Republic)
Autor
    Litochleb, Jiří
    Litochleb, Jiří, 1948-
    Plášil, Jakub
    Sejkora, Jiří
    Sejkora, Jiří, 1968-
    Škácha, Pavel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 17, č. 2
Strany
    7
    s. 62-68
Rok
    2009
Poznámky
    5 fot., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Klasifikační znak
    549
    55(1)
    550.3/.4
    622.3
Skupina konspektu
    549
    553
Předmětová skupina
    asociace minerální
    Barrandien
    difrakce rentgenová
    důl opuštěný
    imiterit
    lokalita mineralogická
    metoda prášková
    odval
    rtuť
    rudy U
    složení chemické
    stříbro
    sulfosoli
Výraz tezauru
    imiterite, Ag-Hg mineralization, chemical composition, powder X-ray diffraction, Příbram, Czech Republic
Geografické jméno
    Březové Hory (Příbram, Česko)
    Čechy střední (Česko)
Klíčové slovo
    Ag-Hg
    Březohorský
    černojamské
    Česká
    Dolu
    Haldy
    Imiteritu
    Lill
    Ložisko
    Materiálu
    Republika
    Revír
    Rudní
    Sulfidu
    Výskyt
    Vzácného
Abstrakt (česky)
   Na haldě dolu Lill černojamského ložiska (Příbram, střední Čechy, Česká republika) byl nalezen unikátní vzorek obsahující Ag-Hg mineralizaci zastoupenou krystalovaným imiteritem, stefanitem a pyrargyritem. V práci jsou podány výsledky komplexního mineralogického výzkumu této velmi mladé mineralizační etapy.
Abstrakt (anglicky)
   The unique specimen which contains Ag-Hg mineralization, represented by crystalline imiterite, stephanite and pyrargyrite, was found on the dump of the Lill mine of the Black pits deposit (Příbram, Central Bohemia, Czech Republic). In this paper the results of the complex mineralogical study of this young mineralization stage are presented.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum vložení
    1. 12. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012