Podrobnosti záznamu

Název
    Výskyty svrchnokřídového pálavského souvrství v příležitostných odkryvech ve městě Mikulov (34-14, Mikulov)
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík, Zdeněk Stráník, Lilian Švábenická
Další názvy
    Occurrences of the Upper Cretaceous Pálava Formation in the occasional outcrops in Mikulov town
Autor
    Bubík, Miroslav
    Stráník, Zdeněk
    Švábenická, Lilian, 1953-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 2
Strany
    s. 24-27
Rok
    1995
Poznámky
    1 obr., 10 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    křída-svrchní
    nanoplankton
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulov
Klíčové slovo
    34-14
    Městě
    Mikulov
    Odkryvech
    Pálavského
    Příležitostných
    Souvrství
    Svrchnokřídového
    Výskyty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012