Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
Autor
    Horyl, P.
    Janas, P.
    Souček, Kamil
    Staš, Lubomír
    Šňupárek, Richard
    Zeman, Vladislav
Konference
    Konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví/2. : 10.02.2006-10.02.2006 : Praha, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Sborník přednášek 2. konference o výzkumu a vývoji ve SBS ČR zaměřená na bezpečnost práce v hornictví
Strany
    s. 45-60
Poznámky
    Projekt: AACBU34-03, GA ČBÚ, CZ
    Překlad názvu: Results of CMA Project no.34/2003 "Measures toward enhancing the resistance of working face headings and gateways against rock burst induced deformation".
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    dynamic resistance
    gateroads
    rockbursts
Klíčové slovo
    Chodeb
    č.34/2003
    ČBÚ
    Deformačním
    Odolnosti
    Opatření
    Otřesů
    Porubních
    Porubu
    Projektu
    Proti
    Předpolí
    řešení
    účinkům
    Výsledky
    Zvýšení
Abstrakt (česky)
   Výzkum byl zaměřen na zesílení konstrukce ocelové výztuže chodeb jak z hlediska dynamické odolnosti jednotlivých rámů tak celého výztužného systému včetně zavěšených zařízení, jednak na zpevnění a změnu fyzikálně mechanických vlastností hornin a uhlí v okolí chodby, které vedou ke snížení dynamických účinků na vlastní chodbovou výztuž.
Abstrakt (anglicky)
   The work was focused on reinforcing of steel roadway support (reinforcing of particular arches and reinforcing of whole support facility) and measures for strenghtening and change of physical-mechanical properties of rocks and coal in the vicinity of gateroad which increase dynamic resistance of support.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012