Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
Údaj o odpovědnosti
    Milan Klečka, Alena Krtková, Milan Pařík, Jaroslav Synek, Petr Štulc
Další názvy
    Results of the thermal analysis of the rock environment in the southwestern foreground of the Stráž pod Ralskem deposit
Autor
    Klečka, Milan
    Krtková, Alena
    Pařík, Milan
    Synek, Jaroslav
    Štulc, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Strany
    s. 102-104
Rok
    1996
Poznámky
    1 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Předmětová skupina
    cenoman
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    kontaminace vod
    lužická oblast
    radioaktivní suroviny
    suroviny radioaktivní
    teplota
    turon
    výzkum
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Stráž pod Ralskem (Česká Lípa)
Klíčové slovo
    02-42
    03-31
    Analýzy
    Česká
    Horninotvorného
    Jihozápadního
    Lípa
    Ložiska
    Mimoň
    Oblasti
    Prostředí
    Předpolí
    Ralskem
    Režimu
    Stráž
    Teplotního
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012