Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky detailní šlichové prospekce v severním segmentu antiklinoria Třemešná-Vysoká
Údaj o odpovědnosti
    Jaromír Jedlička, Eliška Albrechtová, Jan Galgánek, Zita Konupčíková
Autor
    Albrechtová, Eliška
    Galgánek, Jan
    Jedlička, Jaromír
    Konupčíková, Zita
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 35
Strany
    s. 23-31
Rok
    1989
Poznámky
    3 obr.,1 tab.,12 bibl.
    Zkr. název ser.: Sbor. Prací (Unigeo Ostrava).
Předmětová skupina
    arzenopyrit
    Au (zlato - 79)
    baryt
    cinabarit
    galenit
    geologie regionální
    hematit
    interpretace
    kasiterit
    limonit
    moravskoslezská oblast
    moravský devon a spodní karbon
    parageneze
    prospekce aluviální
    pyrit
    šlichová prospekce
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
    Třemešná - Vysoká
    Třemešná-Vysoká
Klíčové slovo
    Antiklinoria
    Detailní
    Prospekce
    Segmentu
    Severním
    šlichové
    Třemešná-Vysoká
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    30. 1. 2008
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012