Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky gama-spektrometrického studia krystalinika Hornomoravského úvalu
Další názvy
    Results of a gamma-ray spectrometric study of crystalline rocks in the Upper Moravian Basin
Autor
    Bednaříková, S.
    Gnojek, I.
    Přichystal, Antonín
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. IX, č. 1
Strany
    4
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Brunovistulicum
    central Moravia
    granitoids
    K-U-Th abundances
    magnetic susceptibility
Klíčové slovo
    Gama-spektrometrického
    Hornomoravského
    Krystalinika
    Studia
    úvalu
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Jsou popsány drobné výskyty granitoidů v Hornomoravském úvalu (Olomoucký masiv). Vedle stručné petrografické charakteristiky byly gama-spektrometricky stanoveny obsahy K, U a Th a změřena magnetická susceptibilita. Na této bázi provedené srovnání s východní částí brněnského masivu ukazuje, že granitoidy Hornomoravského úvalu jsou výrazně odlišné a nemohou být tyto dvě jednotky spojovány do tzv. slavkovského teránu.
Abstrakt (anglicky)
   The paper brings a description of a few small granitoid outcrops (the Olomouc massif) in the Upper Moravian Basin. The attention was focussed on ground gamma-ray spectrometric determination of K, U a Th and magnetic susceptibility survey. The comparision with analogical data from the nearest outcrops of the Brunovistulicum, i. e. eastern granitoid part of the Brno massif, has shown a substantial difference. In our opinion, the Olomouc massif and eastern part of the Brno massif can not be connected together in so called Slavkov terrane as is supposed by some authors.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012