Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
Další názvy
    Results of gamma-spectrometrical and petrographical study of the "Heřmanovice marbles" in the quarry at Heřmanovice
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 1
Strany
    3
Rok
    2000
Výraz tezauru
    gamma-spectrometry
    Heřmanovice marbles
    petrography
    Vrbno Group
Klíčové slovo
    Gamaspektrometrického
    Heřmanovicích
    Heřmanovických
    Lomu
    Mramorů
    Petrografického
    Výsledky
    Výzkumu
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012