Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky gamaspektrometrického měření na ložisku Horní Benešov ve vztahu k vývoji produktivních hronin a zrudnění
Údaj o odpovědnosti
    Tomislav Střelec
Další názvy
    Results of gama-spectrometric measuring carried out at the Horní Benešov deposits in relation to productive rock development and ore mineralization
Autor
    Střelec, Tomislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 36, č. 1
Strany
    s. 129-153
Rok
    1990
Poznámky
    1 obr., 2 tab., 19 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Předmětová skupina
    distribuce prvků
    exhalační ložiska
    gama-spektroskopie
    K (draslík - 19)
    ložisko hydrotermální
    ložisko sedimentární
    rudy barevných kovů
    sedimentární ložiska
    silesikum
    Th (thorium - 90)
    U (uran - 92)
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Horní Benešov
Klíčové slovo
    Benešov
    Gamaspektrometrického
    Horní
    Hronin
    Ložisku
    Měření
    Produktivních
    Výsledky
    Vývoji
    Vztahu
    Zrudnění
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 7. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012