Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geochemické prospekce v pohoří Antilibanon a Jebel Arab
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Falc, Vladimír Sáňka, Ivan Vavřín
Další názvy
    Results of geochemical prospecting in the Antilibanon and Jebel Arab Mts.
Autor
    Falc, Zdeněk, 1945-
    Sáňka, Vladimír
    Vavřín, Ivan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 56-58
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    bazika
    geologie regionální
    kvartér
    neogén
    prospekce aluviální
    prospekce geochemická
    regionální geochemická prospekce
    rudy Pb
    stream sediment
    šlichová prospekce
    těžké minerály
    vulkanismus
Geografické jméno
    Sýrie
Klíčové slovo
    Antilibanon
    Arab
    Geochemické
    Jebel
    Pohoří
    Prospekce
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   V první polovině r. 1989 pokračovali pracovníci ÚÚG a jejich syrští kolegové v regionální geochemické prospekci metodou řečištních sedimentů a šlichovým vzorkováním v pohoří Antilibanon a Jebel Arab na území Sýrie. Jebel Arab je budován bazaltovými příkrovy stáří pliocén až recent, o mocnosti přes 1300 m. Ze zjištěných anomálií byla l doporučena k dalšímu průzkumu (monometalická anomálie Zn), další jsou patrně antropogenní. Mineralogické anomálie Cr-diopsidu,, olivínu, magnetitu a ilmenitu jsou vázány na akumulace xenolitů lherzolitů v bazaltech. Složení těchto minerálů odpovídá alkalickým bazaltům, nikoliv minerálům kimberlitů. Antilibanon je tvořen sedimenty a vulkanity mesozoika a kenozoika. Nalezené anomálie galenitu a Pb dokládají existenci zrudnění, pravděpodobně vzniklého při dolomitizaci nebo sorpcí na organickou substanci. Studovaný granát,ilmenit a diopsid je vázán na bazalty
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012