Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geofyzikálního měření na severním okraji města Jeseník. Jesenicko
Další názvy
    Results of goephysical survey on the north border of the town Jeseník
Autor
    Dohnal, Jiří
    Jáně, Zdeněk
    Kněz, Jaroslav
    Zima, Ladislav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Rok
    2003
Zdrojový dokument - monografie
    Jesenicko -vlastivědný sborník
Výraz tezauru
    geology
    geopysical survey
    Jeseník
Klíčové slovo
    Geofyzikálního
    Jesenicko
    Jeseník
    Měření
    Města
    Okraji
    Severním
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Geologická interpretace gofyzikálního průzkumu
Abstrakt (anglicky)
   Geologicla interpretation of geophysical survey
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012