Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geofyzikálneho prieskumu centrálnej časti Štiavnických vrchov
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Filo, Adrián Panáček
Další názvy
    Results of the geophysical research of central part the Štiavnické vrchy hills
Autor
    Filo, Miroslav
    Panáček, Adrián
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Strany
    s. 23-24
Poznámky
    1 tab.
Předmětová skupina
    polarizace indukovaná
    průzkum ložiska
    středoslovenské neovulkanity
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
Klíčové slovo
    Centrálnej
    časti
    Geofyzikálneho
    Prieskumu
    Štiavnických
    Vrchov
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Systematickými prospekčními pracemi s využitím zejména metody indukované polarizace byla vymezena řada ploch s impregnacemi sulfidů v úrovni při povrchu (do hloubky 50 m). V některých případech zvýšený obsah sulfidů souvisí s rudonosnými intruzemi různého petrografického typu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012