Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
Další názvy
    Results of geological, petrographical and geochemical study in the speleotherapeutic sanatory at Mladeč
Autor
    Štelcl, Jindřich
    Zimák, Jiří
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 157-161
Rok
    1999
Poznámky
    4 obr., 4 tab., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1998.
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    devon
    gama-spektroskopie
    geomedicína
    hlína
    jeskyně
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    puklinatost
    radioaktivita
    speleotém
    spraš
    thorium
    uran
    vápenec
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mladeč (Olomouc)
Klíčové slovo
    24-21
    Geochemického
    Geologického
    Jevíčko
    Léčebny
    Mladeč
    Petrografického
    Prostoru
    Speleoterapeutické
    Výsledky
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    22. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012