Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geologického výkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan
Další názvy
    Results of geological investigation in the vicinity of Hodonín, Ratíškovice and Dubňany
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    2
Rok
    2001
Výraz tezauru
    Neogene, Quaternary, Mapping, Lithostratigraphy, Vienna Basin
Klíčové slovo
    Dubňan
    Geologického
    Hodonína
    Okolí
    Ratíškovic
    širšího
    Výkumu
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   V okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan bylo zjištěno bzenecké a gbelské souvrství spadající do pannonu, z kvartérních sedimentů potom eolické písky, deluviofluviální a fluviální hlinité sedimenty a fluviální písčité štěrky.
Abstrakt (anglicky)
   Results of geological investigation in the vicinity of Hodonín, Ratíškovice and Dubňany
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014