Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geologického výzkumu širšího okolí Hodonína, Ratíškovic a Dubňan (34-22 Hodonín)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Havlíček, Zdeněk Novák
Další názvy
    Results of geological investigation in the vicinity of Hodonín, Ratíškovice and Dubňany
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Strany
    s. 75-76
Rok
    2001
Poznámky
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2000.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    litostratigrafie
    mapa geologická
    miocén
    pannon
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    vídeňská pánev
    záplavová niva
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Dubňany (Hodonín)
    Hodonín
    Ratíškovice (Hodonín)
Klíčové slovo
    34-22
    Dubňan
    Geologického
    Hodonín
    Hodonína
    Okolí
    Ratíškovic
    širšího
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (anglicky)
   In the area between Hodonín, Ratíškovice and Dubňany (s. Moravia) the Lower and Middle Pannonian sediments have been determined (Bzenec and Gbely Formations; Zone D? and F?). Quaternary sediments are represented by fluvial sandy gravel, aeolian sand, deluviofluvial and fluvial loamy sediments and anthropogenic deposits
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012