Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
Další názvy
    Results of geological investigations in the area of the protected locality "Osypané břehy" v in 1998.
Autor
    Havlíček, Pavel
    Novák, Zdeněk
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    1999
Klíčové slovo
    1998
    Břehy
    Geologických
    Oblasti
    Osypané
    Památky
    Přírodní
    Roce
    Výsledky
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   Předmětem zájmu byl výzkum kvartérních sedimentů v území předpokládané přírodní památky Osypané břehy", jež je součástí tzv. Moravské Sahary. Oblast je budována jednak holocenními fluviálními sedimenty údolní nivy spočívajícími na "údolní nivy spočívajícími na fluviálních sedimentech svrchnopleistocenního až holocenního stáří, jednak fluviálními písčitými štěrky a navátými písky svrchního pleistocénu.Jejich vzájemný vztah je zachycen ve dvou profilech.
Abstrakt (anglicky)
   Results of geological investigations in the area of the protected locality "Osypané břehy" v in 1998.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014