Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky geotechnického a geomechanického monitoringu na Dole Jeroným, okr. Sokolov, za období let 2009-2013
Autor
    Kořínek, R.
    Kukutsch, Radovan
    Žůrek, P.
Konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2013 (52. : 14.10.2013-18.10.2013 : Příbram, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 55, mimořádné číslo
Strany
    s. 6-9
Rok
    2013
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: The results of the geotechnical and geomechanical monitoring of the Jeroným Mine for the period 2009-2013
    Rozsah: 4 s. : P
Předmětová kategorie
    geomechanical monitoring
    Jeroným Mine in Čistá
    stability
Klíčové slovo
    2009-2013
    Dole
    Geomechanického
    Geotechnického
    Jeroným
    Let
    Monitoringu
    Období
    Okr
    Sokolov
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Významným úkolem v době zpřístupňování Dolu Jeroným je posuzování stability jednotlivých částí důlního díla i důlního díla jako celku. Cílem zde prezentovaných výsledků je prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor historického důlního díla evropského významu. A přestože se jedná pouze o souhrn výsledků z činností prováděných na Dole Jeroným, je zřejmé, že z pohledu posouzení stability a bezpečnosti je Dolu Jeroným věnována velká pozornost.
Abstrakt (anglicky)
   An important task at the time of disclosure Jeroným Mine is assessing the stability of individual parts of the mine and the mine as a whole. Goal of the present results is forecast of spatio-temporal changes in stability underground spaces of historical mine of European importance. And although it is only a summary of the results of activities carried out on Jeroným Mine, it is clear that from the view of the stability and security of the Jeroným Mine is receiving considerable attention.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014