Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky hydrogeologického výzkumu a jejich využití pro přípravu plánované vodotěžné jámy Gisela
Údaj o odpovědnosti
    Jan Trachtulec
Další názvy
    Results of hydrogeological survey and their utilization for preparation of planned water-working shaft Gisela
Autor
    Trachtulec, Jan
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj SHD
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 50-60
Rok
    1992
Poznámky
    3 obr., 3 tab., 10 bibl.
    Anglické, německé a ruské resumé
    Zkr. název ser.: Zprav. SHD.
Předmětová skupina
    čerpací zkoušky
    důlní vody
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    odvodňování
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
    zkouška čerpací
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    Gisela
    Hydrogeologického
    Jámy
    Plánované
    Přípravu
    Vodotěžné
    Výsledky
    Využití
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012