Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky komplexního geochemicko-ložiskového výzkumu v jižní části šternbersko-hornobenešovského pruhu
Údaj o odpovědnosti
    Zdeňka Marešová
Autor
    Marešová, Zdeňka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Svazek/č.
    Roč. 1984, č. 4
Strany
    s. 404-411
Rok
    1986
Poznámky
    2 obr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    550.4
    553
Skupina konspektu
    550
    553
Klíčové slovo
    části
    Geochemicko-ložiskového
    Jižní
    Komplexního
    Pruhu
    šternbersko-hornobenešovského
    Výsledky
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    8. 9. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012