Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky letecké geofyziky v západní části Českého středohoří (gamaspektrometrie a magnetometrie)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Sedlák, Ivan Gnojek, Stanislav Zabadal
Další názvy
    Results of the airborne geophysics in the western part of the České středohoří Mts. (gamma-ray spectrometry and magnetometry)
    Sborník referátů ze 3. semináře odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti (Variant.)
Autor
    Gnojek, Ivan
    Sedlák, Jiří
    Zabadal, Stanislav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník Západočeského muzea v Plzni, Příroda
Svazek/č.
    Č. 116
Strany
    s. 22-24
Rok
    2012
Poznámky
    1 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. Západočes. Muz. (Plzeň), Přír.
Klasifikační znak
    550.8
    552
Skupina konspektu
    550
Předmětová skupina
    anomálie magnetická
    draslík
    fonolit
    měření geofyzikální
    pískovce
    radioaktivita
    thorium
    trachyt
    uran
    vulkanity Českého středohoří
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
Klíčové slovo
    části
    Českého
    Gamaspektrometrie
    Geofyziky
    Letecké
    Magnetometrie
    Středohoří
    Výsledky
    Západní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 9. 2013
Datum importu
    20. 5. 2014