Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
Další názvy
    Results of mapping and stratigraphic research in the Silesian Unit on the Horní Bečva map sheet
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2007
Výraz tezauru
    Carpathian Flysch, Silesian Unit, biostratigraphy, Foraminifera, Cretaceous, Paleogene
Klíčové slovo
    Bečva
    Horní
    Jednotce
    Listu
    Mapování
    Slezské
    Stratigrafických
    území
    Výsledky
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   V rámci geologického mapování v Moravskoslezských Beskydech v letech 2005-2006 byla provedena revize stratigrafie na základě studia vybraných profilů a foraminiferové biostratigrafie. Nejstarší sedimenty mapovaného území patří svrchnímu členu godulského souvrství (campan). Istebňanské souvrství neobsahuje stratigraficky významné autochtonní foraminifery, nicméně redeponované vápnité nanofosílie ze spodní části souvrství indikují campan. Byla revidována typová lokalita rožnovského (=podmenilitového) souvrství. Foraminiferová biostratigrafie dokládá absenci eocénních členů v důsledku tektonické redukce. Vrstvení sled menilitového a krosněnského souvrství je dosud znám jen nedokonale vzhledem k špatné odkrytosti.
Abstrakt (anglicky)
   Results of mapping and stratigraphic research in the Silesian Unit on the Horní Bečva map sheet
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014