Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky mapování severovýchodní části zábřežského krystalinika (14-41 Šumperk)
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Hanžl, Kristýna Buriánková, Patrik Kabátník, Friedrich Finger
Další názvy
    Results of geological mapping of the NE part of the Zábřeh crystalline unit
Autor
    Buriánková, Kristýna
    Finger, Friedrich
    Hanžl, Pavel
    Kabátník, Patrik
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 116-119
Rok
    2000
Poznámky
    4 obr., 2 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    analýza modální
    datování U/Th/Pb
    geologie regionální
    horniny plutonické
    litologie
    mapa geologická
    metamorfika
    vulkanoklastika
    zábřežské krystalinikum
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Šumperk
Klíčové slovo
    14-41
    části
    Krystalinika
    Mapování
    Severovýchodní
    Šumperk
    Výsledky
    Zábřežského
Abstrakt (anglicky)
   The NE part of the Zábřeh crystalline units is formed by a metamorphosed volcanosedimentary complex intruded by frequent bodies of hornblende-biotite granodiorite. It is possible to trace the metamoprhic zonation in the prevailing gneisses from chlorite and biotite in the south to sillimanite and cordierite in the north. Chemical monazite dating indicates the Variscan age of metamorphosis. E-W oriented lithological belts respect the structures in the unit. They are reoriented to the NE-SW direction along the contact with the Bušín fault
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012