Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky mikropaleontologického studia vrtů vyhloubených v rámci výzkumu sesuvů v magurském flyši
Další názvy
    Results of micropaleontological study of boreholes drilled for research of landslides in the Magura flysch
Autor
    Bubík, Miroslav
    Švábenická, Lilian
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Svazek/č.
    Roč. 13, č. září
Strany
    5
Rok
    2006
Výraz tezauru
    Outer Flysch Carpathians, Cretaceous, Paleogene, biostratigraphy, Foraminifera, Radiolaria, calcareous nannofossils
Klíčové slovo
    Flyši
    Magurském
    Mikropaleontologického
    Rámci
    Sesuvů
    Studia
    Vrtů
    Vyhloubených
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Průběžně jádrované vrty odvrtané v rámci výzkumu sesuvů v karpatském flyši byly využity k mikropaleontologickému studiu. Biostratigrafické výsledky z vrtů od Nedašova naznačují existenci dosud neznámé šupiny bystrické jednotky za čelem bělokarpatské. Biostratigrafické zóny aglutinovaných foraminifer ve vrtu Malá Bystřice 2 dokládají opakování eocenních vrstev následkem tektoniky nebo svahových pohybů. Ve vrtu Solanec 1 byly zjištěny v soláňském souvrství pyritizované radiolarie, dokládající zónu kyslíkového minima během sedimentace.
Abstrakt (anglicky)
   Results of micropaleontological study of boreholes drilled for research of landslides in the Magura flysch
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014