Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
Údaj o odpovědnosti
    Vlasta Ledvinková
Další názvy
    Results of the new geological mapping in the area of Příbram
Autor
    Ledvinková, Vlasta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 39-41
Rok
    2005
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    55
    912
Předmětová skupina
    Barrandien
    geologie regionální
    granitoidy
    horniny sedimentární
    jílovské pásmo
    mapa geologická
    metamorfika
    neoproterozoikum
    paleozoikum-spodní
    petrogeneze
    pluton
    středočeská ostrovní zóna
    středočeský pluton
    studie teoretická
Geografické jméno
    Brdská vrchovina
    Březnice (Příbram, Příbram)
    ČR-Čechy
    Přibram
    Sedlčany (Příbram, Sedlčany)
    Táborská pahorkatina
    Týnec nad Sázavou (Benešov, Benešov)
Klíčové slovo
    12-44
    22-12
    22-21
    22-22
    Březnice
    Geologického
    Mapování
    Nového
    Příbram
    Příbramsku
    Sázavou
    Sedlčany
    Týnec
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    2. 6. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012