Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
Další názvy
    Results od the new geological mapping in the area of Příbram.
Autor
    Ledvinková, Vlasta
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    3
Rok
    2005
Výraz tezauru
    Central Bohemian Pluton, Jílové Zone, Metamorphic Islet Zone, Proterozoic of the Barrandian, Paleozoic of the Barrandian
Klíčové slovo
    Geologického
    Mapování
    Nového
    Příbramsku
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Na listech Sedlčany a Chotilsko se vyskytují hojné kry metasedimentů. Na základě litologie podobné s okolními metamorfovanými ostrovy lze usuzovat na jejich dřívější propojení .V práci je diskutována otázka geneze středočeského plutonu. Autorka se přiklání k hypotéze o izochemické granitizaci in situ. Předpokládá, že granitizace proběhla během orogeneze na kolizních okrajích desek v mělkých hloubkách zemské kůry.
Abstrakt (anglicky)
   Results od the new geological mapping in the area of Příbram.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014