Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky paleontologického studia neolitických ozdob z lokality Vedrovice (kultura s lineární keramikou)
Další názvy
    Results of Palaeontological Study of Neolithic Decorations from Vedrovice (Culture with Linear Pottery)
Autor
    Hladilová, Šárka
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Hašek V., Nekuda R., Unger J., eds.: Ve službách archeologie III.
Strany
    3
Poznámky
    Akce: 2001 ; 15. - 16.2.2001 Brno
Výraz tezauru
    bones
    culture with linear pottery
    decorations
    Lithoglyphus naticoides
    Spondylus gaederopus
    teeth of vertebrates
    Vedrovice
Klíčové slovo
    Keramikou
    Kultura
    Lineární
    Lokality
    Neolitických
    Ozdob
    Paleontologického
    Studia
    Vedrovice
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Článek shrnuje výsledky paleontologického studia ozdob nalezených na lokalitě Vedrovice u Moravského Krumlova (neolit, kultura s lineární keramikou).
Abstrakt (anglicky)
   The publication outlines the results of paleontological study of decorations found in Vedrovice near Moravský Krumlov (Neolithic, culture with linear pottery).
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012