Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Results of palynological research in 1989
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 27-29
Rok
    1991
Předmětová skupina
    kvartér Českého masivu
    palynologie
Geografické jméno
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    1989
    Palynologického
    Roce
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Při geologickém mapování v různých oblastech Čech a Moravy byly odebrány vzorky sedimentů, zkoumané pylovou analýzou. Ze zajímavých výsledků lze uvést vzorek slatiny ze Žďáru, s převahou dřevin, pravděpodobně z mladšího subatlantika SA2, vzorek ze dna Čejčského jezera shodného stáří, s antropogenně ovlivněnou flórou, a systematicky vzorkovanou lokalitou Jeníkov, kde vrstvičky organogenních sedimentů v proluviálních štěrcích obsahují vegetace,odpovídající pravděpodobně terciéru, což by bylo v rozporu s předpokládanou geologickou situací. Další vzorky např. z lokalit Plzeň-lom a Ústí nad Labem-Budkov, neobsahovaly palynologický materiál, který by dostačoval pro časové zařazení, popř. byly sterilní
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    5. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012