Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky petrofyzikálních rozborů z vrtů z oblasti Studienka
Údaj o odpovědnosti
    Marie Nosterská
Autor
    Nosterská, Marie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Svazek/č.
    Roč. 35, č. 1
Strany
    s. 21-29
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Předmětová skupina
    hustotní charakteristiky hornin
    měrný elektrický odpor hornin
    petrofyzika
    vídeňská pánev
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Studienka
Klíčové slovo
    Oblasti
    Petrofyzikálních
    Rozborů
    Studienka
    Vrtů
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Na vzorcích z hlubinných vrtů byl proveden základní komplex petrofyzikálních měření pro jednotlivé typy hornin (mineralogické hustoty, otevřené pórovitosti, propustnosti, rezistivity, rychlosti šíření podélných elastických vln). Grafické závislosti naměřených hodnot a hloubky odběru byly zpracovány počítačem.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012