Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Štelcl
Další názvy
    Results of petrological research of clastic sediments of the Lower Carboniferous in the military training area at Březina (Central Moravia)
Autor
    Štelcl, Jindřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 2
Strany
    s. 73-75
Rok
    1995
Poznámky
    1 diagr., 1 tab., 17 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Předmětová skupina
    karbon-spodní
    moravský devon a spodní karbon
    sedimenty klastické
Geografické jméno
    Březina
    ČR-Morava
    Drahany
    Myslejovice
    Prostějovičky
    Starý Plumlov
    Vyškov
Klíčové slovo
    24-23
    24-41
    Březina
    Karbonu
    Klastických
    Morava
    Petrologického
    Prostoru
    Protivanov
    Sedimentů
    Spodního
    Střední
    Vojenském
    Výcvikovém
    Výsledky
    Vyškov
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012