Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky petrologicko-vulkanologického výzkumu bazaltoidů v tiské části čistecko-jesenického plutonu
Údaj o odpovědnosti
    Ferry Fediuk
Další názvy
    Results of petrologic-volcanologic research of basaltoids in the Tis part of the Čistá-Jesenice Pluton
Autor
    Fediuk, František, 1929-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
Strany
    s. 60
Rok
    1991
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1989.
Předmětová skupina
    čistecko-jesenický masiv
    nefelinit
    neovulkanity Českého masivu
    tepelsko-barrandienská oblast
    vulkanologie
Geografické jméno
    Čistá
    ČSFR-Čechy
    Jesenice
Klíčové slovo
    Bazaltoidů
    části
    čistecko-jesenického
    Petrologicko-vulkanologického
    Plutonu
    Tiské
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   V rámci čistecko-jesenického plutonu bylo objeveno pět výskytů neoidních olivinických nefelinitů, zčásti analcimizovaných. Představují různé vulkanologické typy: sopouch, peň, žílu, stratovulkánové embryo a lávový příkrov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 11. 2006
Datum importu
    8. 8. 2012