Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky poloprevádzkovej skúšky na vrte BTH-1 v Tatranskej kotline
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Štastný
Autor
    Štastný, Vladimír
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - monografie
    Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina
Strany
    s. 155-160
Poznámky
    3 obr., 2 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    556
Skupina konspektu
    004.3
Klíčové slovo
    BTH-1
    Kotline
    Poloprevádzkovej
    Skúšky
    Tatranskej
    Vrte
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    3. 1. 2013
Datum importu
    20. 3. 2014