Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
Údaj o odpovědnosti
    Bohdan Koverdynský, Ján Daňko, Bohuslav Fojt, Petr Orel, Luboš Rejl, Oldřich Voda, Jaroslav Aichler
Další názvy
    Results of prognosis research of the new deposit occurrence of polymetallic ores near Oskava in Jeseníky mountains
Autor
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Daňko, Ján
    Fojt, Bohuslav, 1929-
    Koverdynský, Bohdan, 1937-
    Orel, Petr
    Rejl, Luboš, 1940-
    Voda, Oldřich
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie
Strany
    s. 258-263
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    622.1
Skupina konspektu
    553
    908
Klíčové slovo
    Jeseníkách
    Ložiskovém
    Novém
    Oskavy
    Polymetalických
    Prognózních
    Rud
    Výskytu
    Výsledky
    Výzkumů
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    27. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012