Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
Údaj o odpovědnosti
    Josef Godány, Petr Hrazdíra, Petr Rambousek, Veronika Kopačková
Další názvy
    The results of the project "Assessment of the Sokolov-Karlovy Vary area affected by the coal and industrial minerals mining and rehabilitation of its basic functions" after the second year of realization
Autor
    Godány, Josef
    Hrazdíra, Petr
    Kopačková, Veronika
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Strany
    s. 69-71, Příl. 7
Rok
    2006
Poznámky
    1 tab. v textu, 2 fot. v Příl. 7
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005
Klasifikační znak
    504
    622
    622.3
    912
Skupina konspektu
    504
    622
    912
Předmětová skupina
    geologie environmentální
    geologie regionální
    karlovarský pluton
    kenozoické vulkanity Českého masivu
    kvartér Českého masivu
    ložiska nerud
    mapa geofaktorů životního prostředí
    mapa geologická
    plánování územní
    projekt
    rekultivace
    sanace dolu
    sokolovská pánev
    studie environmentálních vlivů
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    úpravnictví
    využití území
    zpracování dat
Předmětová kategorie
    sana
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-oblast (Česko)
    Sokolov-oblast (Česko)
Klíčové slovo
    11-12
    11-14
    11-21
    11-23
    Aglomerace
    Cheb
    Druhém
    Funkcí
    Horninového
    Karlovy
    Kraslice
    Narušených
    Nerudních
    Obnova
    Palivoenergetických
    Po
    Postižení
    Projektu
    Prostředí
    Roce
    řešení
    Sídelní
    Sokolov
    Sokolovsko-karlovarské
    Stupeň
    Surovin
    Těžbou
    úpravou
    Vary
    Výsledky
    Základních
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    23. 3. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012