Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech
Údaj o odpovědnosti
    Jan Šilar, Antonín Zeman
Další názvy
    Results of radicarbon dating of Holocene fluvial sediments from northeastern Bohemia
Autor
    Šilar, Jan
    Zeman, Antonín
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Svazek/č.
    Roč. 64, č. 1
Strany
    s. 39-42
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr., 1 tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Klasifikační znak
    550.4
Předmětová kategorie
    fluviální sedimenty
    geochronologie
    holocén
    kvartér extraglaciálních oblastí
    nejmladší až současné pohyby
Geografické jméno
    ČSSR-Čechy
Klíčové slovo
    Čech
    Datování
    Fluviálních
    Holocenních
    Radiouhlíkového
    Sedimentů
    Severovýchodních
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012