Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky sedimentologické studie svrchní části petřkovických vrstev v hornoslezské pánvi
Autor
    Bezuško, P.
    Martaus, A.
    Opluštil, S.
    Uličný, David
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Zprávy o geologických výzkumech
Strany
    s. 12-15
Poznámky
    Projekt: GA205/02/0171, GA ČR3cav_un_auth*0232273
    Překlad názvu: Results of the project - sedimentology of the upper part of the Petřkovice Member, Upper Silesian Basin
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Předmětová kategorie
    Czech part of the Upper Silesian Basin
    sedimentological-stratigraphic study
    upper Petřkovice member
Klíčové slovo
    části
    Hornoslezské
    Pánvi
    Petřkovických
    Sedimentologické
    Studie
    Svrchní
    Vrstev
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   V české části hornoslezské pánve byla realizována sedimentologicko-stratigrafická studie petřkovických vrstev. Tyto sedimenty jsou součástí výplně uhlonosné předpolní pánve. Cílem projektu bylo porozumět procesům, jež řídily sedimentaci této jednotky, se zvláštním zřetelem na rytmické sedimenty typické pro tento stratigrafický interval.
Abstrakt (anglicky)
   A sedimentological-stratigraphic study of the upper part of the Petřkovice member was performed in the Czech part of the Upper Silesian Basin. These sediments are part of the coal-bearing foreland basin's fill. The aim of the project was the understanding of processes which governed the sedimentation, with a special respect to the rhythmic sediments typical for this stratigraphic interval.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GFÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    9. 12. 2013