Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
Údaj o odpovědnosti
    Slavomír Nehyba
Další názvy
    Results of sedimentological study of the Lower Miocene, chert containing gravels in the Southwestern part of the Carpathian Foredeep
Autor
    Nehyba, Slavomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické)
Svazek/č.
    Roč. 82
Strany
    s. 79-92
Rok
    1997
Poznámky
    6 obr., 2 tab., 34 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol. (Čas. Morav. Muz., Vědy geol.)
Předmětová skupina
    analýza valounová
    karpatská neogenní předhlubeň
    miocén-spodní
    morfometrie
    oblast snosová
    rohovec
    sedimentace fluviální
    sedimentace mořská
    sedimenty klastické
    valoun
    zaoblení
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Jezeřany (Znojmo)
    Miroslav (Znojmo)
    Němčičky (Brno-venkov)
    Olbramovice (Znojmo)
    Tvořihráz (Znojmo)
    Višňová (Znojmo)
Klíčové slovo
    části
    Jz
    Karpatské
    Předhlubně
    Rohovcových
    Sedimentologického
    Spodnomiocenních
    Studia
    štěrků
    Výsledky
Abstrakt (anglicky)
   Presence of chert pebbles is a typical feature of the Lower Miocene (Eggenburgian, Ottnangian) coarse grained sediments in the SW part of the Carpathian Foredeep. Cherts were found in the alluvial-fluvial deposits, n the deltaic deposits and in the shallow marine deposits. Petrological and morphometrical (shape, roudness) studies confirm the source of coarse clasts from the nearest surroundings. The source of the cherts is located in the "Krumlov Forest". Chert clasts were eroded from the source and transported toward E, SE and SW by fluvial systems. Fluvial sediments were again eroded and redeposided during the transgression of the Lower Miocene sea. These processes were very efficient close to the margins of the basin. In this area newly eroded coarse clasts were delivered from the primary source by sea abrasion at the same time. Strong influence of wawe action was recognised both on outcrops (sedimentary structures) and on pebbles.
   The rate of deposition played an important role, affecting the pebbles by the depositional processes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012