Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky srovnávacího studia durbachitických plutonitů Českého masivu, Vogéz a Schwarzwaldu
Údaj o odpovědnosti
    František V. Holub
Další názvy
    Some results of comparative research of durbachitic plutonic rocks from the Bohemian Massif, the Vosges and the Black Forest (Schwarzwald)
Autor
    Holub, František, 1949-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Strany
    s. 101-103
Rok
    2005
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2004
Klasifikační znak
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    552
Předmětová skupina
    chemismus hornin
    Český masiv
    durbachit
    geologie regionální
    horniny plutonické
    mapa geologická
    moldanubický pluton
    pluton
    původ plášťový
    složení draselné
    složení mafické
    středočeský pluton
    vrásnění variské
Geografické jméno
    Česká republika
    Francie-Alsace
    SRN-Baden-Württemberg
Klíčové slovo
    Českého
    Durbachitických
    Masivu
    Plutonitů
    Schwarzwaldu
    Srovnávacího
    Studia
    Vogéz
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    12. 9. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012