Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky studia detritických granátů křídových sedimentů račanské jednotky magurské skupiny (25-14 Valašské Meziříčí)
Údaj o odpovědnosti
    Jiří Otava, Petr Sulovský, Oldřich Krejčí
Další názvy
    The results of study of the detrial garnets from the Cretaceous sediments of the Rača unit of the Magura Group (Outer Carpathians)
Autor
    Krejčí, Oldřich, 1958-
    Otava, Jiří, 1950-
    Sulovský, Petr
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 5
Strany
    s. 29-31
Rok
    1998
Poznámky
    3 obr., 3 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    granáty
    křída
    magurská skupina
    oblast snosová
    paleogén
    pískovce
    těžké minerály
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Valašské Meziříčí (Vsetín)
Klíčové slovo
    25-14
    Detritických
    Granátů
    Jednotky
    Křídových
    Magurské
    Meziříčí
    Račanské
    Sedimentů
    Skupiny
    Studia
    Valašské
    Výsledky
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012