Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky studia intraklastů z pohledu mikropaleontologie na lokalitě Troskotovice
Další názvy
    The results of study of the intraklasts (micropaleontology) at the locality Troskotovice
Autor
    Petrová, Pavla
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Svazek/č.
    Roč. 9, č. září
Strany
    3
Rok
    2002
Výraz tezauru
    Carpathian Foredeep, Miocene, foraminifers, biostratigraphy, intraclasts
Klíčové slovo
    Intraklastů
    Lokalitě
    Mikropaleontologie
    Pohledu
    Studia
    Troskotovice
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Bylo studováno několik intraklastů ve spodnobadenských štěrcích na lokalitě Troskotovice. Společenstva dírkovců jsou dosti rozdílná; náležejí k laaskému souvrství a grundskému souvrství, některá z nich jsou stratigraficky neprůkazná.
Abstrakt (anglicky)
   The results of study of the intraklasts (micropaleontology) at the locality Troskotovice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014