Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
Údaj o odpovědnosti
    Miroslav Bubík
Další názvy
    Results of taxonomic research of the subfamily Recurvoidinae (Foraminifera) in year 1997
Autor
    Bubík, Miroslav
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Strany
    s. 151-153
Rok
    1998
Poznámky
    1 obr., 8 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Předmětová skupina
    flyšové pásmo Západních Karpat
    Foraminifera
    holotyp
    křída
    paleogén
    popis taxonů
    revize
    sedimentace hlubokomořská
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Ukrajina
Klíčové slovo
    1997
    Foraminifera
    Podčeledi
    Recurvoidinae
    Roce
    Taxonomického
    Výsledky
    Výzkumu
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012