Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky výzkumu hranice Křída/terciér v magurském flyši u Uzgruně
Autor
    Adamová, M.
    Bak, M.
    Bubík, M.
    Franců, J.
    Gedl, P.
    Mikuláš, Radek
    Švábenická, L.
    Uchman, A.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.
Svazek/č.
    Roč. 9, -
Strany
    s. 18-22
Rok
    2002
Poznámky
    Jednotlivé svazky mají ISBN.(Sv. 9 - ISBN 80-210-2919-6)
    Překlad názvu: Results of the investigations at the Cretaceous/Tertiary boundary in the Magura Flysch near Uzgruň
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    KT boundary
    palaeoenvironmental
    stratigraphy
Klíčové slovo
    Flyši
    Hranice
    Křída/terciér
    Magurském
    Uzgruně
    Výsledky
    Výzkumu
Abstrakt (česky)
   Výzkum provedený v soláňském souvrství magurského flyše u Uzgruně představuje vůbec první detailní multidisciplinární zpracování hranice K/T v sedimentech uložených pod CCD. Společenství hlubokomořského bentosu nebyla vůbec trvale postižena na rozdíl od bioty povrchových vrstev oceánu a šelfů. Možným vysvětlením je přehlížení významu fytoplanktonu s organickou stěnou (dinocysty)v globálním potravním řetězci a přeceňování podílu vápnitého nanoplanktonu a planktotických foraminer.
Abstrakt (anglicky)
   Changes in the deep sea Magura Flysch Basin results from the interplay between a trend of increasing bottom-water oxygenation with two low-oxygen episodes the formation of an oxygen minimum zone in the water column above, increasing plancton productivity, possible upwelling, and shifts in the level of the CCD. At the K-T boundary itself there was no sudden change, but rather a prolonged trend of increasing primary as well as benthic productivity.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012