Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky vyhladávacích geologickoprieskumných prác vo východnej časti rožňavského rudného poľa
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Mesarčík, Arpád Abonyi
Autor
    Abonyi, Arpád
    Mesarčík, Ivan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 32, č. 1
Strany
    s. 10-13
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Předmětová skupina
    geologie ložisek rud
    hloubka vzniku ložiska
    kategorie zásob
    průzkum ložiska
    rudy barevných kovů
    žíla
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Rožňava
Klíčové slovo
    časti
    Geologickoprieskumných
    Poľa
    Prác
    Rožňavského
    Rudného
    Východnej
    Vyhladávacích
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Sledovaná oblast je budována vulkanogenním komplexem porfyroidů a psamiticko-pelitickým souvrstvím. Nejpříznivějšími horninami pro vývoj žilných struktur jsou porfyroidy, fylity méně vhodné. Rudní žíly jsou převážně ložního typu. V podloží žíly Mária byly zjištěny dosud neznámé rudní žíly o mocnosti 0.3 - 2.2 m. Jsou tvořeny křemen-sideritovou žilovinou s vtroušeným pyritem, chalkopyritem, stříbronosným tetraedritem, a Pb-Bi-Sb sulfosolemi. Na dvou hlavních žilách byly spočítány zásoby: 4 680 tis. tun o kovnatosti 0,873 Cu; 0,578 Sb; 0,011 Mg; 185,9 g/t Ag.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012