Podrobnosti záznamu

Název
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
Údaj o odpovědnosti
    Jozef Zlocha, Zuzana Tomášiková
Další názvy
    Results of prospection for chrysotile asbestos in serpentinized ultrabasic body near Paňovice, Eastern Slovakia
Autor
    Tomášiková, Zuzana
    Zlocha, Jozef
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 6
Strany
    s. 565-570
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Předmětová skupina
    azbest
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    peridotit
    průzkum ložiska
    serpentinit
    technologické zkoušky
    zkoušky technologické
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Paňovce
Klíčové slovo
    Azbest
    Chryzotilový
    Paňovciach
    Pri
    Prieskumu
    Serpentinizovanom
    Telese
    Ultrabázickom
    Vyhladávacieho
    Výsledky
Abstrakt (česky)
   Mineralizovaná zona je 900m dlouhá, pravá mocnost kolísá mezi 22-80m a její hloubka po úklonu přesahuje 450m. Objem zásob i výsledky technologických zkoušek suroviny vyhovují požadavkům hlubinné těžby, uvedeny chem.analýzy
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012